4- Kırmızı Reishi Mantarı Araştırmaları

1994’te SLOAN-KETTERİNG CANCER CENTER’de yapılan klinik araştırmalarında Ganoderma'nın; bireylerin yüksek kanser riski tehdidi altında durumunda kemoprofilaksi (kimyasal koruma) amacıyla kullanılması Metastaz oluşumunu engellemek veya kanser tekrarını durdurmak için destek olarak (Adjuvant) alınması Kaşeksi ve ızdırap devresine girmiş kanser vakalarını ağrısızlaştırma desteği olarak tüketilmesi Ve şu anda uygulanan kemoterapinin dehşet verici yan etkilerini azaltmak. Lökosit sayılarını korumak ve kemo veya radyo terapinin çok daha optimal uygulanmasına yardım etmek için kullanılması tavsiye edilmektedir.

İnsanlara verilen Ganoderma dozları geleneksel dozlardan çıkartılıp farmakokinetik prensiplere göre düzenlenecek bir doz düzeyi saptanmaya çalışılmaktadır.

Günümüzde Amerika Birleşik Devletlerinin bu mantarla özdeşleştirmeye çalıştığı en önemli iki hastalık grubu Kalp Damar hastalıklarıyla Alzheimer hastalığıdır. Bu merkezde ki araştırmalar Ganodermanın uzun yaşam bahşeden etkinliğinin batı tıbbına aktarılması şeklinde de özetlenebilir.

En önemli etkenler ise şunlardır :

Ganoderma yüzlerce yıldır yaşlılıkta hafıza kaybını engellemesi ile tanınmaktadır. Ganoderma anti-inflammatorik etkindir. İnflammasyonun Alzheimer hastalığının gelişmesinde öncü olduğu anlaşılmıştır.

Uzun süre kronik anti-inflammatorik madde kullanan insanlarda Alzheimer ’ın pek ortaya çıkmadığı fark edilmiştir.