35- Ganoderma Reishi Mantarı'nın Etkili Olduğu Kanser Türleri 

Kırmızı Reishi Mantarının faydalı olduğu kanser türleri özellikle; İdrar yolları ve idrar torbası kanseri, kalınbağırsak kanseri, karaciğer kanseri, kemik kanseri, meme kanseri ve prostat kanseri.

Bir mantar türü olup ‘lingzhi’, ‘ganoderma lucidum’ veya ‘ölümsüzlük mantarı’ olarak da anılmaktadır. Mantarın baş ve gövdesi 4000 yıldan uzun süredir geleneksel Çin tıbbında tedavi için kullanılmaktadır. Kansere karşı etkili olduğu ve bağışıklık sistemini uyardığı gösterilmiştir. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinde yaygın olarak kullanılmakta olup yaşlanmaya karşı, antioksidan, alerji, tansiyon yüksekliği ile şeker hastalığına karşı yararlı olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca radyoterapi ve kemoterapinin yan etkilerini azalttığı ileri sürülmektedir.

Kanser hastalarında yararlı olabileceği düşünülen ürünlerden birisidir. İçinde temel etkili madde beta-D glucan’dır. Kanser hastalarında yapılan çalışmalarda bağışıklık sistemini uyardığı, bir çalışmada da akciğer kanseri olan hastalarda yaşam kalitesini yüzde 65 iyileştirdiği gösterilmiştir. Bağışıklık hücrelerinin işlevini artırdığı birçok çalışmada gösterilmiştir. Fakat klinik çalışmalarda hastaların bir kısmında bağışıklık sistemini baskıladığı da gösterilmiştir. Reishi mantarına karşı insanların yanıtlarının farklı olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle özellikle kemoterapi ile beraber kullanılmasında dikkatli olunmalıdır. Laboratuvar çalışmalarında meme ve prostat kanseri hücrelerinin yayılma riskini azalttığı, çeşitli kanser hücrelerini öldürdüğü ve kanserin damarlanmasını engellediği gösterilmiştir. Lösemi, meme, sarkom, kalınbağırsak, karaciğer, mesane (idrar yolları ve idrar torbası) ve prostat kanseri hücrelerini öldürmektedir. Fakat bu etkinin insanlarda sağlanması için gerekli dozları hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Sağlıklı insanlarda yapılan bir çalışmada 1.44 gram/gün kapsül formunda veya 13,2 gram/gün taze man¬tar formunda reishi mantarı verilmesinin belirgin bir yan etkisi bulunmadığı, kanda antioksidan kapasitenin belirgin arttığı saptanmıştır.

Kullanım şekli: Yüzde 4 triterpenlere veya yüzde 10-12,5 polisakkarit içe¬riğine göre standardize edilmiş ürünlerinin kullanılması önerilmektedir. Kul¬lanım dozu olarak günde dört defa 250 miligramdık standardize ekstrakt alın¬ması tavsiye edilmektedir.

Uyarılar:
• Yan etki olarak ağız ve boğaz kuruması, cilt kuruluğu, kusma, mide-bağırsak yakınmaları görülebilmektedir.
• Kanama riskini artırabileceği için pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlarla birlikte kullanılması tehlikeli olabilir.
• Tansiyon düşürücü etkisi nedeni ile tansiyon ilaçlarının etkisini artırabilir.
• Otoimmun hastalıklarda (lupus, romatoid artrit) ve organ nakli olmuş hastalarda bağışıklık yanıtını artıracağı için kullanılması önerilmemektedir.
• Antioksidan olması nedeni ile bazı kemoterapi ilaçlarının ve radyoterapinin etkisini azaltabilir.