3- Kırmızı Reishi Mantarı ve Mide Kanseri

Reishi mantarının mide kanseri hücrelerine etkilerinin araştırıldığı makalenin özetidir:

Bu araştırmanın amacı, Reishi mantarının mide kanseri hücrelerini nasıl öldürdüğünü anlamaktır.

Araştırmada, Reishi mantarının mide kanseri hücrelerinin sayısını belirgin bir şekilde azalttığı görülmüştür. Reishi mantarı, şu yollarla kanser hücrelerinin ölümünü (apoptosis) sağlamıştır:

1. Kanser hücrelerinin ölümünü sağlayan "Ölüm Receptörü 5" protein miktarını artırarak hücrelerin ölmelerini sağlamıştır.
2. Kanser hücre ölümü (apoptosis) sürecinde mitokondri kaynaklı hücre ölümünü sağlayan caspase-3, caspase-8, caspase-9 ve BID protein salgısını artırmıştır.
3. Kanser hücrelerinin sürekli sağ kalmasını sağlayan IAP proteinlerinin miktarını azaltmıştır.
4. Kanser hücrelerinin ölmelerini engelleyen ve metastaz sürecinde rolü olan AKT protein miktarını azaltmıştır.

Reishi mantarı, bu etkileri sonucunda kanser hücrelerinin ölümünü sağlamıştır.