24- Kırmızı Reishi Mantarı'nın Yaşlanmaya Karşı Etkileri 

Ganoderma yüzlerce yıldır yaşlılıkta hafıza kaybını engellemesi ile tanınmaktadır. Ganoderma anti-inflammatorik etkindir. İnflammasyonun Alzheimer hastalığının gelişmesinde öncü olduğu anlaşılmıştır. Uzun süre kronik anti-inflammatorik madde kullanan insanlarda Alzheimer ’ın pek ortaya çıkmadığı fark edilmiştir.

A- Ganoderma ve Yaşlılık: M.S. 500 yıllarda yayınlanmış çin yazıtlarında Ganoderma lucidum’ un yaşam enerjisini canlandırdığı, düşünme yeteneğini geliştirdiği ve unutkanlıktan koruduğu bildirilmektedir. Vücudu ve hafızayı tazeler, yaşlanmayı erteler ve bireyi uzun bir yaşama hazırlar. 1996’da Mizuno tarafından bireyin mental yeteneklerini stabilize ettiği bulunmuştur. Thaoist inanca göre hafıza hem sağlığın korunmasının hem de uzun yaşamın en güçlü motorudur.

B- Anti-İnflammatorik Etki: Stavinoha ve arkadaşları 1191 ve 1996 de yayınlanan fare deneyleri sonuçları üzerinde Ganoderma lucidum çok güçlü bir anti-inflammatorik ajan olduğunu ispatlamıştır. Bu mantarın farelere ağız yoluyla verilen su ekstraktları(çayları) gerek carrageennan ve gerekse croton yağı ile oluşturulmuş inflammasyonlara karşı çok etkin bulunmuştur.