10- Kırmızı Reishi Mantarı ve Kemoterapi

KIRMIZI REİSHİ MANTARI, KANDA TAŞINAN OKSİJEN MİKTARINI ARTTIRARAK KLASİK KANSER TEDAVİLERİNDEN RADYOTERAPİ ve KEMOTERAPİNİN TEDAVİ EDİCİ ETKİNLİĞİNİ ARTTIRIR.

Oksijen “Radyasyon duyarlaştırıcı(Radyosensitizer) ve Kemoduyarlaştırıcı(Kemosensitizer)” dIr. Hem radyoterapi, hem de kemoterapi oksijenin bol olduğu ortamda daha etkili olur ve tümör öldürücü etkileri artar. Örneğin ışının istenildiği dozda ulaştırılamadığı dokular ya da tümör nedeniyle tahrip olmuş dokulara kemoterapötik maddenin ulaştırılabilmesi için dozu arttırmak veya dokunun oksijenlenmesini arttırmak gerekir. Kırmızı Reishi mantarı ile kanla taşınan oksijen miktarındaki artış, tümör ve çevresindeki oksijen miktarında artışa neden olur, böylece radyoterapi ve kemoterapi ile daha az dozda daha yüksek etki elde edilebilmektedir. Aynı zamanda oksijenin tümör üzerindeki direkt okside edici (yakıcı) etkisinden de faydalanılmaktadır.

KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİ KABUS OLMAKTAN ÇIKIYOR

Kırmızı Reishi Mantarı kan sirkülasyonunu artırarak ve dokuların iyi oksijenlenmesini sağlayarak, radyoterapi ve kemoterapinin sık görülen yan etkilerini azaltır. Radyoterapi ve kemoterapi alan hastaların eş zamanlı veya bu tedavilerden önce Kırmızı Reishi mantarını kullanmaları durumunda, bu hastalar için artık kemoterapi ve radyoterapi korkulu rüya olmaktan çıkmaktadır. Toksik etkisi olmayan Kırmızı Reishi Mantarı genellikle hücrelerin oksijen uyumunu geliştirir ve oksijenasyon dengesini sağlayarak, tümörün oluşturduğu doku tahribatının tamirini ve dolayısıyla iyileşmesini hızlandırır. Kemoterapi ve/veya radyoterapi alan ve uzun süre yaşayan hastaların en büyük sorunu daha sonra ortaya çıkan geç yan etkilerle ömür boyunca boğuşmaktır. Kırmızı Reishi mantarı ile erken ve geç yan etkiler asgariye indirilebilmektedir.